چند لحظه صبر کنید...

مجله

۱۲ مرحله برای برگزاری رویدادتان با بودجه‌ی صفر

با این ۱۲ مرحله می‌توانید با بودجه‌ی صفر رویدادی رقابت‌پذیر و متفاوت با سایر رویدادها برگزار کنید.


نیمه‌ی نه‌چندان قشنگ برندینگ

امروزه، با شدت گرفتن رقابت‌ بین ابر کمپانی‌ها، روند برندینگ وارد فاز جدیدی شده. در این مقاله به تعدادی از این تبلیغات اشاره کرده‌ایم.


حباب پروژه‌های استارتاپی

متاسفیم که این را بگوییم اما در پروژه‌های جانبی که روزی قرار است استارتاپ شوند، حبابی وجود دارد.


برندسازی

نیمه‌ی نه‌چندان قشنگ برندینگ
نیمه‌ی نه‌چندان قشنگ برندینگ

امروزه، با شدت گرفتن رقابت‌ بین ابر کمپانی‌ها، روند برندینگ وارد فاز جدیدی شده. در این مقاله به تعدادی از این تبلیغات اشاره کرده‌ایم.

ادامه مطلب

برگزاری رویداد

۱۲ مرحله برای برگزاری رویدادتان با بودجه‌ی صفر
۱۲ مرحله برای برگزاری رویدادتان با بودجه‌ی صفر

با این ۱۲ مرحله می‌توانید با بودجه‌ی صفر رویدادی رقابت‌پذیر و متفاوت با سایر رویدادها برگزار کنید.

ادامه مطلب

استارتاپ‌ها

حباب پروژه‌های استارتاپی
حباب پروژه‌های استارتاپی

متاسفیم که این را بگوییم اما در پروژه‌های جانبی که روزی قرار است استارتاپ شوند، حبابی وجود دارد.

ادامه مطلب

IT