مَش‌آپ‌ها

گاهی موسیقی‌هایی که دوست دارم را ترکیب می‌کنم – گفته‌اند نام‌ش MashUp است. – در زیر بعضی‌ مش‌آپ‌هایی که انجام داده‌ام را آورده‌ام.


از سرما کبود…


باده نوشان


دیدی ای دل