والدن نام دریاچه‌ای در کنکورد ایالت ماساچوست است یا نام کتابی از هنری دیوید ثورو؛ درباره‌ی زندگی کردن تمامِ زندگی. ما فکر کردیم که زندگی با ایده‌هاست که ارزشمند می‌شود. پس خواستیم معمارانی باشیم برای بزرگ‌ترین ایده‌های ذهن‌های بزرگ. پس یاد گرفتیم. ما یادگیری را یک بازیِ نامتناهی می‌دانیم. برای خودمان دنیا را این‌طور تعریف کردیم: یادگیری مدام؛ از آغاز تا میانه. بدون پایان. ما هر روز در استودیو توسعه والدن، روی یادگیری و اجرای چیزی نو تمرکز می‌کنیم. تا دنیا را برای خودمان، شرکای‌مان و مردم جایی بهتر و دوست‌داشتنی‌تر کنیم.